banner
Infiintari plantatii pomicole si viticole - Sisteme protectie antigrindina si antiploaie
Sisteme de sustinere

Realizarea plantaţiilor viticole şi a celor pomicole superintensive presupune instalarea unui sistem de susţinere a plantelor, alcătuit în principal din stâlpi şi sârme de care sunt legate plantele.
Stâlpii pot fi din beton, metal sau lemn, iar în funcţie de tipul acestora se aleg şi diversele accesorii necesare la înfiinţarea plantaţiilor, cum ar fi sistemele de legare a sârmelor de stâlpi, sau a stâlpilor de ancorele de fixare a rândurilor.
Din categoria stâlpilor de beton sunt recomandaţi cei din beton precomprimat, care au atât o rezistenţă, cât şi o elasticitate mai mare.

forma a y forma a v

Pentru stâlpii metalici, sunt recomandaţi cei din profile de tablă zincată. Există 2 variante calitative principale ale acestor stâlpi, şi anume cei zincaţi la cald, şi cei zincaţi după prelucrare. Zincarea la cald presupune realizarea profilelor stâlpilor, din tablă neagră şi introducerea ulterioară a acestora în baia de zincare. În acest mod zincarea se realizează pe toată suprafaţa stâlpului, inclusiv în spaţiile mici, şi găurile profilelor, rezultând un stâlp de o calitate superioară, cu o durată de viaţă semnificativ superioară, celorlalte variante.

guyot guyot guyot

Stâlpii de lemn trebuie să fie trataţi prin impregnarea cu substanţe specifice, care trebuie să le asigure o durată de viaţă cât mai lungă. Lemnul utilizat trebuie să aibă anumite caracteristici în ceea ce priveşte rezistenţa, dar şi uşurinţa de prelucrare şi de tratare, fiind recomandat, castanul, pinul, pinul maritim etc.

spindelforma a v